لوله فلکسی

لوله فلکسی

تعریف لوله فلکسی یک نوع لوله بسیارقدرتمنداست.که ازکابل ها و سیم ها مثل کابل برق،مخابرات ودوربین مداربسته و هر نوع هادی دیگری ... ادامه مطلب