نوشته‌ها

دریچه تاسیسات

دریچه تاسیسات

سازنده دریچه تاسیسات در تهران تنظیم تهویه صدرا مرکز تولید و فروش انواع دریچه تاسیسات در ساختمانها برای دسترسی به تاسیسات ساختمان ( فلکه آب ، فیوزهای برق ، موارد مشابه ) از دریچه بازدید تاسیسات استفاده مینمایند . این دریچه ها از سه نوع ت…