دریچه خطی

دریچه خطی به منظور مکش هوا در سیستم تهویه استفاده میشود.طراحی و ساخت این دریچه طوری است. که هردونقش رابه بهترین شکل ... ادامه مطلب