فلاشینگ نما

فلاشینگ نمای ساختمان در ساخت و ساز خانه  از اصولی ترین مواردقابل توجه که در قیمت آن خانه نیزاثرگذار است.نمای ظاهری آن ... ادامه مطلب
قرنیز فلزی

قرنیز فلزی

قرنیز فلزی تهویه صدرا قرنیزفلزی تهویه صدرا،قطعه ای است با ارتفاع کم که بصورت نواری در پای دیوارها و خط تقاطع دیوار ... ادامه مطلب

فلاشینگ نما

فلاشینگ نما چیست؟! فلاشینگ نمامحصولی است که برای پوشاندن سطح دیوارها همچون دیواردست انداز بام,جلوی پنجره ها,دیوار هاوحیاط و سطح نمای ساختمان ... ادامه مطلب

انواع دریچه روشنایی

دریچه روشنایی چیست؟! انواع دریچه روشنایی دریچه سقف روشنایی ازجنس آلومینیوم با رنگ های کوره ای تولیدمیشود وداخل سقف های سرویس و ... ادامه مطلب