تنظیم تهویه

در کلیه فضاهایی که مورد استفاده انسان قرار می گیرد، برای جلوگیری از افزایش گاز کربنیک و تأمین اکسیژن برای تنفس، تخلیه هوای نامطبوع، بو، دود و سایر گازهای زیان آور و همچنین جلوگیری از راکد ماندن هوا و تراکم رطوبت، میبایست تعویض و تهویه هوا صورت بگیرد که این عمل می تواند به صورت طبیعی یا مکانیکی انجام شود.

هواکش

سیستم تهویه طبیعی، معمولا برای فضاهای معمولی مانند اتاق خواب مسکونی و دفتر کار از طریق در و پنجره امکان پذیر است. برای فضاهای دیگر مثل سرویس های بهداشتی، آشپزخانه ها، کارخانه ها و اماکن عمومی مانند رستوران، فروشگاه، ورزشگاه و… میبایست سیستم تهویه مکانیکی طراحی و اجرا گردد. عمل تخلیه مکانیکی بوسیله هواکش انجام می شود.

هواکش ها را روی پنجره، دیوار، سقف و بطور کلی سطوحی که با هوای آزاد در تماس است قرار می دهند تا هوای داخل را مکیده و به فضای بیرون بفرستد. عموما از دو نوع هواکش جریان محوری (پروانه ای) و جریان شعاعی (سانتریفیوژ) استفاده می شود.

تنظیم تهویه
تنظیم تهویه

برای برخی مصارف عمومی و سرویس ها از هواکش های پروانه ای استفاده می گردد. این هواکش ها با کمی سر و صدا همراه بوده و اختلاف فشار کمی تولید می کنند. در محل هائی که صدا اهمیت داشته و یا مکش زیادی مورد نیاز باشد هواکش های سانتریفیوژ مورد استفاده قرار می گیرند که نسبت به نوع پروانه ای دارای صدای بسیار کمتری بوده و اختلاف فشار بیشتری تولید می کنند و مکش قابل ملاحظه ای دارند.

برای محل ها و اماکنی که مستقیما به هوای خارج ارتباط نداشته و یا تخلیه هوا در فضای مجاور امکان پذیر نیست از کانال هوا جهت هدایت و تخلیه هوا به محل مناسب استفاده می شود. برای تخلیه هوا از طریق کانال معمولا هواکش را در انتهای کانال قرار می دهند تا عمل مکش بواسطه وجود کانال از هوای محل انجام پذیرد. البته در صورت نیاز می توان هواکش را در ابتدای کانال نیز قرار داد تا هوای محیط را مکیده و به داخل کانال هدایت نماید.